logo_original.png

Vi vet att hög kvalitet är lönsamt

Ecozon utvecklar kostnadseffektiva, driftsäkra och servicevänliga värmepumpar. Det som skiljer våra värmepumpar från andra är att våra värmepumpar är mekaniska, med andra ord innehåller de minimalt med elektronik.

   Nu tror vi att vi vet vad du tänker:

   Minimalt med elektronik, varför det?

   Enkelt.

   Vi på Ecozon som arbetar med produkt-
utveckling har tidigare arbetat med installation och service av värmepumpar. Då lärde vi oss vilka värmepumpens svaga punkt var, kretskort och elektronik. När vi bestämde oss för att utveckla en värme-
pump för det nordiska klimatet var det naturligt att satsa på driftsäker. Det vill säga, en mekanisk värmepump.

Så var det tillverkningen. Vi utvecklar våra värmepumpar i Varberg och tillverkar dem i Italien, något som vi  idag är tämligen ensamma om att göra. Det gör att vi vågar påstå att våra värmepumpar är bland de bästa på marknaden.

   Ytterligare något som beskriver den höga kvaliteten på våra värmepumpar är vårt reservdelslager. Kunde du se det så
skulle du förstå vad vi menar. Visst, det är ett komplett reservdelslager. Men ska vi vara helt ärliga är det en hel del damm på hyllorna.

Och det är nog inte så konstigt. Vi har till-
verkat mer än 1000 värmepumpar men vi har under de senaste tio åren bara bytt två kompressorer. 

Som sagt, hög kvalitet är lönsamt, eller hur?