logo_original.png
Hem    För enfamiljshus    För flerfamiljshus    För industribyggnader        För Återförsäljare    Kontakt

Rekommenderade
lösningar

För övriga byggnader

Att använda sig av solenergin kommer i framtiden bli den viktigaste källan för att utvinna energi.

   Värmepumpstekniken, som ju bygger på att använda uppvärmd luft eller berggrund, är ju känd sedan länge men var och på vilka nya sätt den kan användas kräver lite påhittighet.

   Ecozon AB har under årens lopp identifierat flera användningsområden, men vi är alltid mottagliga för att diskutera nya områden.

   Vi har senast blivit involverade i att på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt generera varmvatten till bilvårdsanläggningar. Vi har tillsammans med företag i Norge varit med att bygga flera anläggningar – även uppe i norra delen – som effektivt sparat kostnader för ägarna även under vintersäsong.

   Andra användningsområden är ju campingplatser, stugbyar, marinor etc. där man erbjuder bland aannat dusch- och tvättmöjligheter.

   Vi har också berörts av frågor kring hur överskottsenergi i butiker och så kallade stormarknader kan återvinnas.

   De lösningar som Ecozon AB redan tagit fram kan lätt appliceras på dessa och många fler områden.

   Kontakta oss gärna för diskussioner om ditt problemområde!