logo_original.png

Rekommenderade
lösningar

För enfamiljshus
upp till 300 m²

Till enfamiljshus upp till c:a 300 kvm yta finns flera olika lösningar. Allt baseras på vilket medium som skall användas till att utvinna energi. För den som kan och vill nyttja så kallad ”bergvärme” – dvs man utvinner energin ut bergrunden, jorden eller ett vattendrag – rekommenderar vi våra WWU-pumpar. För den som inte kan eller får borra ett så kallat energihål finns våra VPLV-pumpar som utvinner energin från utomhusluft eller från evakueringsfläktens ”frånluft”. WWU-pumparna kan också kombineras med energin i frånluften.

   Kombinerat med en Ecozon värmepump behövs en alternativ värmekälla – gärna i form av en elektrisk panna. Eftersom vi enbart rekommenderar det bästa på marknaden marknadsför och säljer vi som komplement Effecta Comfort 300, som är förberedd att hantera alla pumpar och kan anslutas till så kallade solfångare för varmvattnet och dessutom matas med elektricitet genererad från så kallad sol-el. Vi samarbetar med Effecta i Kungsbacka och Solelkonsulterna i Stockholm för att kunna erbjuda bästa möjliga alternativ.