logo_original.png
Hem    För enfamiljshus    För flerfamiljshus        För övriga byggnader    För Återförsäljare    Kontakt

Rekommenderade
lösningar

För industribyggnader

Som ägare till en industribyggnad är du självklart intresserad av att sänka dina energikostnader. Beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs behövs olika mängd värmetillförsel. Avger verksamheten värme i sig är det klokt att nyttja den värme som avges för att sprida den till områden som behöver värmas upp.

   Detta innebär att varje projekt är mer eller mindre unikt men vissa grundförutsättningar finns alltid.

   Att nyttja t ex frånluften för att avge energi till en Ecozon värmepump är alltid klokt.

   Lika klokt är att sprida värmen till de platser som skall värmas.

Att kunna ackumulera avgiven värme för att kunna portionera ut den till olika platser som kräver varmvatten är också väldigt klokt.

   De vanligaste produkterna för att göra detta är:

   En Ecozon värmepump som tar energi ur en värmeväxlare som är placerad i frånluftsaggregatet. Så kallade fläktradiatorer som placeras ut där värmen skall spridas och även så kallade takfläktar som trycker ner den varma luften som stiger mot innertaket. Att spara det uppvärmda vattnet i en så kallad ackumulatortank för att kunna använda vattnet där det behövs är till och med en nödvändighet.

   Allt detta kan med fördel också kompletteras med solfångare på taket för att både värma vatten och alstra elektrisk ström. Så kallad solel blir allt mer en viktig källa att sänka elkostnaderna.