logo_original.png

Rekommenderade
lösningar

För flerfamiljshus

Som ägare av ett flerfamiljshus med flera lägenheter är du säkert intresserad av att sänka dina energikostnader för att i bästa fall inte behöva höja hyrorna på grund av att energikostnaderna rakar i höjden.

   Lösningen kan vara att installera en Ecozon värmepumpanläggning i huset.

   På samma sätt som i enfamiljsfastigheter baseras lösningen på om man har möjlighet att utvinna energi med hjälp av så kallad bergvärme. I det fall man kan borra ett eller flera energihål kan dessa anslutas till Ecozons WWU-pumpar. Den största pumpen avger 10 kW. Till varje energihål kan man ansluta fler än en värmepump och vid behov av större kapacitet ansluter man t.ex. två WWW 1000 -pumpar till varje hål med en total effekt om 40 kW. I stället för att ha två pumpar om 20 kW:s kapacitet på varje och som varje gång de startas kräver högre effekt i själva startögonblicket kan man med lägre effektuttag ”smyga igång” anläggningen utan att alla pumpar startas. Det innebär att man dels får större driftsäkerhet, dels inte behöver ta ut all effekt under den varma årstiden. Den extrakostnad flera pumpar innebär betalar sig tack vare högre driftsäkerhet i längden.