logo_original.png

Rekommenderade
lösningar

Vill du spara
ännu mer energi?

Komplettera din anläggning med solfångare

eller solceller!

Solfångare är en investering som kan bli ett lönsamt komplement under en stor del av året. Under varma sommar månader med mycket sol räcker det med solfångare för att förse ditt hus med varmvatten. Under vår och tidig höst hjälper solfångarna till med uppvärmning av bostaden och till och med en solig vinterdag kan ge energi som känns i elementen. När effekten från solfångarna inte räcker till kopplas värmepumpen automatiskt in för att ge lite extra energi.

Elpannan Effecta Comfort 300 ser till att solfångarna nyttjas maximalt under vår, sommar och höst när solens strålar ger som mest energi.

Solceller omvandlar ljus till elektrisk ström med högrent kisel,som är ett av våra vanligaste ämnen på jorden ( berg som renas ). Ca 18% av den energi som finns i ljuset som lyser på solcellen blir till elektrisk energi. Från norra Italien upp till Dalälven ger detta runt 180 kWh elektrisk energi per

kvadratmeter solceller.

Installation Saltsjö-Boo - Anläggning:

Direktverkande elvärme har ersatts av 10 kW solceller som driver ett värmepumpssystem från Ecozon med  inomhuskonvektorer för värme/varmvatten. Anläggning värmer också poolen via värmeväxlare. Den årliga energiförbrukningen sänktes med 75-80%.

Solfångare

Solel

Rek. utpris inkl. moms

Från XX XXX SEK

Ladda ner

- Broschyr Ecozon