logo_original.png

Ecozons värmepumpar tänker grönt

Ecozon AB tillverkar och säljer värme-
pumpar som bidrar till miljön både lokalt
och globalt.

Vi vill göra en insats för miljön - så när du köper en ny Ecozon värmepump av oss eller via någon av våra återförsäljare bidrar du aktivt till lokal miljöförbättring genom att minska energi-
åtgången och därmed minska t ex CO2-utsläppen samtidigt som du själv sparar pengar.

Det finns värmepumpar av olika slag med olika kvalitet och kapacitet och våra pumpar ligger kapacitetsmässigt i paritet med de bästa på marknaden. Vi strävar dock inte efter att hela tiden öka kapaciteten. Vår utgångspunkt är att hålla högsta kvalitet genom att erbjuda den mest driftsäkra värmepumpen till marknaden.

Vår affärsidé är att erbjuda alla fastighetsägare en totallösning, som på ett miljövänligt sätt och med högsta driftsäkerhet sänker kostnaderna för uppvärmning genom att kombinera det allra bästa inom varje teknikområde!

Om du får upprepade driftstopp, som ofta beror på att elektroniken krånglar och måste vänta en vecka på service, minskar ju pumpens totala effektivitet och räknat på årsbasis får man energi-
förluster, som snabbt äter upp vad man hoppas spara med sin investering.

Produktionen bygger därför på att i största ut-
sträckning använda standarddetaljer för att underlätta tillgången av t ex reservdelar. Detta sänker också kostnaderna vid service.

Inga krångliga och fördyrande lösningar

Vi är övertygade om att värmepumpar kommer att kunna utvecklas ytterligare för användning inom många fler områden än vad som görs idag. Vi vet att värmeanläggningar som består av en värme-
pump kombinerad med andra energikällor redan idag är den mest kostnadseffektiva och miljö-
vänliga lösningen.

En driftsäker värmepump som kräver minimal service är det enda som gäller när man skall spara pengar och bidra till miljöns bästa.

Allt snack om höga COP-värden måste värderas utifrån den tid som värmepumpen verkligen är
i drift.

_MG_9697.jpg

Höga COP-värden äts ofta upp av meningslösa driftstopp

Vi har medvetet valt att inte ha de mest avancerade tekniska lösningarna och därmed minskar vi riskerna för krångel och driftstopp. Vi har sålt våra pumpar i mer än 10 år nu och vi vet att de ”knallar och går” i ur och skur.

Vi hoppas att du som kund har förstått vårt budskap och att vi tillsammans skall bidra till
en bättre miljö – både lokalt och globalt.

Varberg i Maj 2012

Mats Carlsson, Vd Ecozon AB